Skip to main content
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Xây dựng
Số hiệu văn bản
597/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Thông báo
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh