Skip to main content
Trích yếu QĐ Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
1427a/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Thông báo
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh