Skip to main content
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình huyện Đình Lập, đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
Số hiệu văn bản
587/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh