Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hướng dẫn Về việc cấp Giấy phép quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn