Skip to main content
Trích yếu Quyết định Về việc Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên những tháng còn lại năm 2021.SXD (KP giảm 81 trđ)
Số hiệu văn bản
201/QĐ-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Thông báo
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Sở Xây dựng