Skip to main content
Trích yếu Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
Số hiệu văn bản
426/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Thông báo
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh