Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/QĐ-BXD NGÀY 30/01/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN HẾT NGÀY 15/01/2015