Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

KH SỐ 67/KH-BCĐ NGÀY 26/5/2014 CỦA BCĐ CCHC TỈNH VỀ KHẮC PHỤC CHỈ SỐ CCHC TINHE NĂM 2012 BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP