Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

KH SỐ 119/KH-UBND NGÀY 24/12/2013 VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2014