Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QĐ SỐ 1889/QĐ-UBND NGÀY 14/11/2014 CỦA CT UBND TỈNH V/V CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SXD