Skip to main content
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.
Số hiệu văn bản
98/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Nghị định
Văn bản của
Trung ương