Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QĐ SỐ 1009/QĐ-UBND V/V CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG