Skip to main content
Trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở
Số hiệu văn bản
99/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Nghị định
Văn bản của
Trung ương