Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CÔNG VĂN SỐ 722/SXD-KTKH NGÀY 03/11/2014 CỦA SỞ XÂY DỰNG LẠNG SƠN V/V HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP