Skip to main content

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021

Sáng ngày 22/11/2021, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo) cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhấn mạnh, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, đề nghị các đại biểu tại hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập để tiếp thu kiến thức, tích cực trao đổi những nội dung liên quan, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được các báo cáo viên truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông trên không gian mạng, công tác an ninh mạng, phòng chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch trong thời gian qua, phương pháp, cách thức tổ chức đấu tranh trên không gian mạng và kỹ năng xây dựng, lan toả nội dung đấu tranh và thực hành xử lý thông tin xấu độc trên interrnet, mạng xã hội trong một số tình huống cụ thể phát sinh tại địa phương./.

 Nguồn tin: https://langson.gov.vn/en/hoi-nghi-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan