Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QĐ SỐ 1916/QĐ-UBND V/V CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG; UBND CẤP HUYỆN