Skip to main content

Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại diện phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh và một số DN trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020 trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp, cố gắng nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, được DN đánh giá môi trường kinh doanh của tỉnh đã cải thiện, công tác cải cách thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tiếp tục có sự cải thiện. Theo kết quả công bố PCI năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2020 đạt 62,43 điểm, xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố (giảm 1,36 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2019), xếp thứ 9/14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, nằm trong nhóm trung bình của cả nước. So với năm 2019 có 4/10 chỉ số tăng điểm gồm chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ DN, chi phí không chính thức, chi phí gia nhập thị trường; có 6/10 chỉ số giảm điểm gồm tiếp cận đất đai, tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, đào tạo lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chỉ rõ những, tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá thực trạng chỉ số PCI của tỉnh năm 2020 và chỉ rõ trách nhiệm của các sở,  ngành, địa phương. Để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thống nhất nhận thức và hành động, tập trung cao độ khắc phục các chỉ số thành phần đạt thấp bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực như xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh, của các ngành, địa phương, xác định rõ mục tiêu phấn đấu và gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc cải thiện các chỉ số thành phần, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cách thức và nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho DN. Cùng đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đánh giá chỉ số DDCI, coi đây là cơ sở tương hỗ thúc đẩy cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thu hút DN đầu tư; tăng cường quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho DN.

Đồng chí đề nghị Hiệp hội DN tỉnh phát huy tốt vai trò, tham gia kiến tạo chính sách, phản biện chính sách, là cầu nối giữa cơ quan nhà nước và DN; định hướng, nâng cao nhận thức, khả năng tương tác của DN đối với các thông tin đã được công khai.

Nguồn tin: https://langson.gov.vn/en/hoi-nghi-ban-giai-phap-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-pci-tinh-lang-son-nam-2021