Skip to main content

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Văn phòng 1 năm 2021

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/11/2021 tại Phòng họp tầng 2 Sở Xây dựng, đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nông Văn Duy Chi bộ Phòng Văn phòng 1 thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

Tham dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí Thư Đảng bộ Sở Xây dựng, cùng các đồng chí đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Trần Thị Yến Bí Thư Chi bộ Văn phòng 1 đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Khối về việc kết nạp quần chúng Nông Văn Duy vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nông Văn Duy, Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nông Văn Duy đọc lời tuyên thệ

Tiếp theo đồng chí Trần Thị Yến, Bí thư Chi bộ Văn phòng 1 xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng, thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Trần Thị Yến chúc mừng đảng viên mới và bày tỏ mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.