Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CV SỐ 2814/BXD-GĐ NGÀY NGÀY 30/12/2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG V/V KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG