Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CV SỐ 752/BXD-HĐXD NGÀY 23/4/2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG V/V HƯỚNG DẪN VỀ KHOẢN 4 ĐIỀU 4 THÔNG TƯ SỐ 13/2013/TT-BXD NGÀY 18/8/2013