Skip to main content
Trích yếu Quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (13/10/2021)
Số hiệu văn bản
301/QĐ-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Sở Xây dựng