Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QUYẾT ĐỊNH SỐ 957/QĐ-BXD NGÀY 29/9/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG V/V CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH