Skip to main content
Trích yếu Quyết định về việc cấp điều chỉnh hạng và cấp bổ sung lĩnh vực chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số hiệu văn bản
319/QĐ-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Sở Xây dựng