Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BXD VỀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG NĐ SỐ 64/2012/NĐ-CP NGÀY 04/9/2012 CỦA CP VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG