Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BXD VỀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ