Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN

Nhà và Bất động sản
Nội dung

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG – LẠNG SƠN

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

2. Phạm vi lập quy hoạch:

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (gọi tắt là Khu kinh tế) có diện tích khoảng 39.400,0 ha, bao gồm: thành phố Lạng Sơn mở rộng, thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng và các xã: Thụy Hùng, Phú Xá, Bảo Lâm, Thạch Đạm, Hồng Phong, Tân Liên, Song Giáp, một phần xã Bình Trung thuộc huyện Cao Lộc; các xã Tân Thanh, Tân Mỹ thuộc huyện Văn Lãng, một phần xã Vân An thuộc huyện Chi Lăng; xã Đồng Giáp thuộc huyện Văn Quan.

3. Quy mô đất đai xây dựng:

a. Đất khu phi thuế quan: Đến năm 2020 là 810 ha; Đến năm 2030 là 1.350 ha.

b. Đất khu thuế quan:

- Đất dân dụng: Đến năm 2020 khoảng 1.355 ha; Đến năm 2030 khoảng 2.075 ha.

- Đất ngoài dân dụng: Đến năm 2020 khoảng 2.400 ha; Đến năm 2030 khoảng 4.475 ha.

- Đất khác: Đến năm 2020 khoảng 34.834 ha; Đến năm 2030 khoảng 31.500 ha

4. Quy mô dân số, lao động:

a. Dân số: Dự báo đến năm 2020 có khoảng 230.000 người, đến năm 2030 khoảng 330.000 người. Trong đó dân số đô thị dự kiến đến năm 2020 khoảng 152.000 người, đến năm 2030 khoảng 245.000 người.

b. Lao động: Dự báo dân số độ tuổi lao động chiếm 52-53%, dự báo đến năm 2020 khoảng 79.000 người, đến năm 2030 khoảng 130.000 người.

5. Tiến trình thực hiện và dự án ưu tiên:

Hoàn thiện các công tác chuẩn bị, tạo điều kiện phát triển nhanh trong giai đoạn sau với các nhiệm vụ chính như: hình thành các cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách thông thoáng cho Khu kinh tế; xây dựng một bước các kết cấu hạ tầng cơ bản của Khu kinh tế, xây dựng các hạ tầng chủ chốt cho các khu chức năng; xúc tiến mạnh việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

* Các dự án ưu tiên đầu tư:

- Đầu tư xây dựng các khu tái định cư, các khu đô thị mới: khu tái định cư tại chỗ cho khu phi thuế quan (khu Pác Luống), khu đô thị mới Thụy Hùng, Tân Mỹ tại Đồng Đăng. Hoàn thiện các khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng, Hoàng Văn Thụ, khu đô thị Nam thành phố Lạng Sơn.

- Phát triển khu công nghiệp Hồng Phong giai đoạn I là 180 ha, các cụm công nghiệp Hợp Thành, cụm công nghiệp số 2.

- Khu phi thuế quan giai đoạn I (khu hợp tác kinh tế) tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh đến Hang Chui. Quy mô đất xây dựng 500ha.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng khu trung chuyển hàng hóa tại xã Thụy Hùng, Phú Xá quy mô 160 ha.

- Khu thương mại dịch vụ tại cửa khẩu Cốc Nam, Hữu Nghị, Bảo Lâm tổng quy mô là 150 ha.

- Các khu trung tâm thương mại dịch vụ mới tại Đồng Đăng và thành phố Lạng Sơn.

- Phát triển các khu du lịch, dịch vụ: Khu du lịch sinh thái hồ Nà Tâm, khu sinh thái Đèo Giang Văn Vỉ, khu thành Nhà Mạc – Động Tam – Nhị Thanh…

- Các khu trung tâm chức năng, hạ tầng xã hội: trung tâm hành chính, trung tâm y tế, trung tâm giáo dục..

- Dự án khu du lịch dịch vụ Hoàng Gia (khu sinh thái hồ Nà Tâm) quy mô 180 ha, khu du lịch sinh thái Đèo Giang Văn Vỉ.

- Dự án đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn.

- Dự án cung cấp nước sông Kỳ Cùng.

- Dự án thủy điện Khánh Khê.

- Dự án cải tạo lưới điện, chiếu sáng đô thị.

- Dự án cải tạo đường Đồng Đăng – Pắc Luống và Pắc Luống – Tân Thanh.

- Các dự án nằm trong khu hợp tác kinh tế giai đoạn I, khu xử lý chất thải rắn thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Đăng.