Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng Lạng Sơn

Sáng ngày 19/8/2021, thực hiện Thông báo số 28/TB-SKHCNngày 13/8/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về lịch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị năm 2021. Đoàn kiểm tra do ông Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, đến làm việc tại Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện, phạm vi áp dụng, sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan.

Đoàn cũng đã kiểm tra trực tiếp tại các phòng chuyên môn như: Quản lý xây dựng; HTKT&VLXD; QH-KT&PTĐT, cách lưu giữ hồ sơ, thời gian nhận và trả hồ sơ, các văn bản quy phạm pháp luật còn hay hết hiệu lực, v.v. và các nội dung khác có liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Ông Trần Quốc Anh, Trưởng Đoàn kiểm tra đã đánh giá: Sở Xây dựng đã thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tuy nhiên, hoạt động cải tiến HTQLCL chưa thường xuyên, việc cập nhập các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời./.

Ban Chỉ đạo ISO Sở Xây dựng