Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lễ ký kết hợp đồng thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Ngày 09/03/2020, UBND tỉnh đã tổ chức lễ Ký kết Hợp đồng thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giữa UBND tỉnh và Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn;

Tại buổi lễ, đại diện Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Sở, đại diện bên mời thầu đã báo cáo về quá trình lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Đồng chí Nguyễn Duy Đông – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi Lễ

Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Sở Xây dựng đã tổ chức sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc của bên mời thầu, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; theo đó, Sở Xây dựng đã thực hiện dự thảo Hợp đồng dự án có sử dụng đất và xin ý kiến góp ý của các ngành, cơ quan liên quan.

Căn cứ Biên bản đàm phán hoàn thiện Hợp đồng ngày 27/02/2020 giữa Bên mời thầu (Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn), Các Sở: KH&ĐT; TN&MT; Tư pháp; Tài chính; UBND thành phố và Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn;

Lãnh đạo UBND tỉnh và Nhà đầu tư ký kết Hợp đồng dự án

Với quá trình và kết quả thực hiện đúng qui trình theo qui định, ngày 09/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ký kết Hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn về dự án có sử dụng đất là Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Phòng QHKT&PTĐT Sở Xây dựng./.