Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

Ngày 30/5/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

 

Đ.c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Ngay từ đầu năm, Sở Xây dựng đã tích cực, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ công tác, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Sở đã tập trung nâng cao chất lượng lập, thẩm định, kiểm tra đồ án quy hoạch, thiết kế, dự toán xây dựng, thực hiện có hiệu quả lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng như: công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị, lĩnh vực quản lý kinh tế và vật liệu xây dựng, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 10 quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng, đô thị, đã tiếp nhận 22 công trình cần kiểm tra, thẩm định nghiệm thu, đang tham mưu lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 5/2019, Sở đã thực hoàn thành 52/63 việc, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, trong đó, chỉ có 04 việc hoàn thành quá hạn.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực Sở Xây dựng đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2019. Đồng chí cũng chỉ rõ và yêu cầu Sở tập trung khắc phục những hạn chế trong các mặt công tác sau: công tác quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, xử lý chất thải rắn. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực được giao, khẩn trương hoàn thành, trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2020 trong tháng 6/2019, hoàn thiện các thủ tục để lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở xã hội trước quý IV năm 2019, hoàn thành Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn. Cùng với đó, tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và chuyển đổi mô hình hoạt động 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo đúng lộ trình./.

Theo cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn.