Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác ngành xây dựng năm 2019, triển khai Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Xây dựng

Ngày 16/01/2020 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành xây dựng năm 2019, triển khai Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Nguyễn Sỹ Tân - Bí Thư Đảng Bộ - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, tham gia Hội nghị có đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý khu KTCKĐĐ các Sở, UBND các huyện thành phố; phòng Kinh tế hạ tầng, phòng QLĐT thành phố; Ban quản lý dự án các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân - Bí Thư Đảng Bộ - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Năm 2019 tình hình kinh tế- xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã đề ra các mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh làm cơ sở cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu năm 2020 sát với tình hình thực tế địa phương, có tính khả thi. Sở Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Lãnh đạo Sở được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành được đào tạo cơ bản, có năng lực công tác, chuyển biến tốt về nhận thức, có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đơn vị đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Nguyễn Duy Đông – Phó Giám đốc, trình bày báo cáo.

Cũng tại hội nghị được nghe đại diện của các đơn vị trình bày một số tham luận như “Công tác Quản lý quy hoạch; Quản lý trật tự xây dựng đô thị” của UBND thành phố; “Công tác Quản lý dự án; Quản lý chất lượng công trình xây dựng” do Ban Quản lý ĐTXD tỉnh…. Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 như sau: Tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng biết và nắm rõ các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng. Thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ các công trình, dự án; tập trung vào công tác thẩm định thiết kế - dự toán, kiểm tra, thanh tra chất lượng công trình, quản lý dự án, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch; kiểm tra việc thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng; chú trọng công tác phát triển đô thị. Tăng cường kiểm soát giá và chất lượng vật liệu xây dựng./.

Toàn cảnh Hội nghị

Hoàng – Tùng thực hiện./.

Ảnh đại diện các đơn vị tham luận.

01. Đại diện UBND TP

02. Đại diện Ban QL ĐTXD tỉnh

 

 

03. Đại diện UBND Hữu Lũng

04. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo

 

05. Đại diện Trung tâm KĐCLCT xây dựng

06. Đại diện Công ty Cổ phần TVXD Lạng Sơn

07. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh