Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; ngày 25/12/2019 Sở Xây dựng tổ chức họp góp ý báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Xây dựng năm 2019.


Quang cảnh buổi họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở

Tham dự buổi kiểm điểm gồm có: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Sở Nội vụ; Về phía Sở Xây dựng: Có đ/c Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở, Chủ trì cuộc họp; Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Đại diện Cấp ủy; Đại diện BCH Công đoàn cơ sở Sở; Đại diện BCH Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Tại cuộc họp Đ/c Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 của tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng, báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại.


Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân,Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở trình bày báo cáo kiểm điểm

Các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về nội dung báo cáo kiểm điểm của tập thể Lãnh đạo Sở; trong năm qua tập thể lãnh đạo Sở đã tổ chức, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao của ngành từ công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; cải cách thủ tục hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản; công tác quản lý xây dựng; công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; công tác kiến trúc, quy hoạch; công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình, vật liệu xây dựng;… Các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với Báo cáo kiểm điểm của tập thể Lãnh đạo Sở; trong năm qua tập thể lãnh đạo Sở đã tổ chức, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao của ngành.

Trong chỉ đạo, điều hành đã sâu sát từng công việc cụ thể, có nhiều biện pháp quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; trong đó đã có nhiều biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tồn tại. Chủ động nghiên cứu các Nghị quyết, quy định của Trung ương, Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh năm 2020;

Kịp thời triển khai, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; thông qua việc tổ chức và duy trì thường xuyên việc họp giao ban hàng tháng, lãnh đạo Sở đã kịp thời nắm và quán xuyến được kết quả thực hiện công việc của các phòng, ban để có sự chỉ đạo và biện pháp giải quyết cụ thể, tạo điều kiện để các phòng, ban, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Trong công tác chỉ đạo, điều hành đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong công việc của các phòng, ban, đơn vị cũng như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; tạo được sự đoàn kết và tận tụy trong công việc của từng thành viên trong cơ quan; các chủ trương, biện pháp lớn trong chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo Sở luôn được bàn bạc thảo luận đồng thuận và thống nhất cao trong tập thể Cấp ủy, BCH Công đoàn cơ sở Sở trước khi triển khai tổ chức thực hiện;

Tập thể lãnh đạo Sở cũng như từng cá nhân lãnh đạo Sở đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cũng như và cấp phó của người đứng đầu trong công việc cũng như trong rèn luyện trau dồi tư cách, phẩm chất đạo đức của người công chức; gương mẫu trong việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cũng như học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan hệ với nơi cư trú và thực hiện tốt các phong trào, chủ trương do địa phương nơi cư trú tổ chức;

Đồng thời cuộc họp cũng góp ý một số công việc còn tồn tại tập thể Lãnh đạo cần tập trung chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới. Đối với những nội dung, công việc còn tồn tại, tập thể Lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong thời gian tới một cách tốt nhất Tập thể Lãnh đạo Sở nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá, góp ý tại cuộc họp này, cũng như các ý kiến góp ý sau này của cán bộ công chức cơ quan để công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Sở năm 2020 và các năm tiếp theo có chất lượng, hiệu quả hơn.

Hoàng - Tùng tổng hợp./.