Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ XÂY DỰNG NĂM 2020

Ngày 10/01/2020, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở.

 

Đ/c Nguyễn Sỹ Tân - Giám đốc SXD phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo nêu rõ những khó khăn, thách thức và những tồn tại trên các lĩnh vực quản lý của Sở. Hội nghị cũng thông qua báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020. Thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Đ/c Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc SXD thông qua dự thảo báo cáo

Hội nghị tập trung thảo luận góp ý các dự thảo báo cáo và thông qua nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức Sở Xây dựng năm 2019, Nghị quyết năm 2020 Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các dự thảo báo cáo đã được trình bày tại hội nghị; các đại biểu nhấn mạnh chính nhờ sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2019 đã giúp Sở triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng công tác tham mưu được nâng cao; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác thi đua khen thưởng kịp thời, đúng quy định; hoạt động của Cấp ủy và các tổ chức đoàn thể ngày càng nề nếp và đi vào chiều sâu được cấp trên đánh giá cao. Cũng tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở đã thông qua cao trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm qua.

Đ/c Nguyễn Sỹ Tân – Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Thông qua Hội nghị, đồng chí Nguyễ Sỹ Tân – Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn ghi nhận sự nổ lực của toàn thể công chức và người lao động thuộc sở, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2020, với nhiều nhiệm vụ mới và khó khăn, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Sở cần đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, hoạt động các phòng, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả trong công tác; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tuyên bố phát động thi đua các phòng, ban và đơn vị thuộc Sở năm 2020.

Một số hình ảnh giao ước thi đua

Toàn cảnh Hội nghị

                                                                               Hoàng Tùng-Văn phòng Sở ./.