Skip to main content
Hội nghị tập huấn phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Sáng ngày 22/9/2023, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Nghị định 35). Dự tập huấn có trên 200 đại biểu đến từ các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Kiểm tra Dự án thành phần 7: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Chi Lăng
Thực hiện Công văn số 4461/VP-KT ngày 11/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về điều chỉnh một số hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Chi Lăng, ngày 15/9/2023
Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (đợt 8)
Thực hiện quy định về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Kiểm tra dự án Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
Ngày 21/7/2023, Đoàn Kiểm tra số 02 do đồng chí Trương Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra dự án Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
Kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tràng Định
Ngày 6/7/2023, Sở Xây dựng đã phối hợp với một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định.
Thực hiện mô hình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023.
Triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức tặng quà cho 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bắc Sơn đến năm 2035
Ngày 23/6/2023 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 965 /QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035
Đảng bộ Sở Xây dựng học tập chuyên đề về nguồn tại quê Bác
Sáng ngày 11/6/2023, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức học tập chuyên đề về nguồn tại Nghệ An quê Bác.
Phê duyệt dự toán kinh phí lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035
Ngày 02/6/2023 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số /QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035. Tổng kinh phí thực hiện: 373.051.000,0 đồng
Subscribe to Tin tức - Sự kiện