Skip to main content

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Xây dựng

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2024, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Xây dựng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo chủ chốt của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở. Hội nghị vinh dự được đón Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng thời tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố…

1

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết ngành Xây dựng

Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật; trình UBND tỉnh phê duyệt 3 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị; trình UBND tỉnh quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt và vùng phụ cận Chi Lăng, huyện Chi Lăng và nhiều đồ án quy hoạch khác. Tổ chức thẩm định 122 hồ sơ dự án, kiểm tra, kiểm định chất lượng 33 công trình xây dựng, cấp 366 chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và 83 chứng chỉ năng lực cho tổ chức; hoàn thành 153/160 nhiệm vụ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao, đang thực hiện 7 nhiệm vụ trong hạn.

2

Đ/c Nguyễn Sỹ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu điều hành thảo luận tại hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2024, Sở Xây dựng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể như: tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thẩm định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; hoàn thành đề án thu gom vận chuyển, xử lý rác thải rắn xây dựng; tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng…Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, biện pháp khắc phục những hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của ngành xây dựng trong công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực ngành xây dựng, nhất là các công tác lập quy hoạch phân khu, thẩm định các dự án, kiểm tra chất lượng công trình, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý; tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập các đồ án quy hoạch xây dựng; tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng; khẩn trương hoàn thành xây dựng định mức, đơn giá đối với cát nghiền từ đá vôi trên địa bàn tỉnh góp phần giảm giá thành các công trình xây dựng. Bên cạnh đó, sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ công chức, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh…

Xét thành tích năm 2023 và qua phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể trong toàn Ngành, Giám đốc Sở đã trao Giám đốc Sở Xây dựng đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2018-2023; tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

35

Các tập thể được khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Vũ Đạo Huân - Văn phòng Sở