Skip to main content

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bắc Sơn đến năm 2035

Ngày 23/6/2023 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 965 /QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035. Tải file tại đây

Lý do và sự cần thiết lập việc ban hành Quyết định:

Thị trấn Bắc Sơn là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch của huyện Bắc Sơn. Thị trấn có ý nghĩa chiến lược, vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Vai trò đầu mối giao thông quan trọng phía Tây - Bắc của tỉnh Lạng Sơn, phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp trên trục Quốc lộ 1B Lạng Sơn - Thái Nguyên.

Để tạo tiền đề phát triển cho đô thị Bắc Sơn phát triển nhanh, bền vững thực hiện được mục tiêu phát triển của tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện Bắc Sơn nói riêng cũng như có cơ sở triển khai một số nội dung liên quan, việc xây dựng Chương trình phát triển đô thị huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 đến năm 2035 là rất cần thiết. Chương trình phát triển đô thị Bắc Sơn sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị, xác định các khu vực phát triển đô thị, xây dựng kế hoạch lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng và không gian đô thị cụ thể nhằm đảm bảo cho sự phát triển vừa có trọng tâm, trọng điểm vừa phát triển bền vững, đảm bảo tính liên kết và thống nhất giữa quy hoạch các ngành, giữa các khu vực phát triển đô thị trong huyện và với đô thị lân cận.

Xây dựng chương trình phát triển đô thị Bắc Sơn cũng là bước quan trọng nhằm xác định các chương trình dự án, hạng mục đầu tư và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp theo lộ trình phát triển, đảm bảo công tác xây dựng phát triển đô thị của huyện theo quy hoạch định hướng đã đặt ra, thực hiện mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V phấn đấu trong tương lai thị trấn Bắc Sơn đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo diện mạo mới về kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh hiện đại.

Mục tiêu xây dựng chương trình

- Đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng đô thị thị trấn Bắc Sơn;

- Cụ thể hóa định hướng điều chỉnh Quy hoạch thị thị trấn Bắc Sơn đến năm 2035 từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao tỉ lệ đô thị hóa trên địa bàn thị trấn;

- Làm cơ sở cho việc phân loại đô thị; xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm; triển khai các giải pháp và nhiệm vụ thực hiện cho từng giai đoạn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển hệ thống đô thị;

- Phối hợp lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, dự án đã và đang triển khai của các ngành trên địa bàn tỉnh và thị trấn nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển thị trấn Bắc Sơn đến năm 2035.

Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi nghiên cứu: gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Bắc Sơn và mở rộng ranh giới lập quy hoạch về phía Đông thuộc xã Long Đống và xã Bắc Quỳnh theo tuyến QL1B và tuyến giao thông đường tỉnh ĐH.78 đi xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp đồi núi thuộc xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn.

+ Phía Tây giáp xã Đồng Ý và xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn.

+ Phía Nam giáp xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn.

+ Phía Bắc giáp xã Long Đống, huyện Bắc Sơn.

- Quy mô diện tích khoảng 2.067,35ha, trong đó:

+ Diện tích thuộc thị trấn Bắc Sơn 1.490,74 ha;

+ Diện tích mở rộng thuộc xã Bắc Quỳnh 493,64 ha;

+ Diện tích mở rộng thuộc xã Long Đống 82,97 ha.

1

Phạm vi nghiên cứu

Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng chủ trì thẩm định nội dung Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- UBND huyện Bắc Sơn chủ động bố trí kinh phí và tổ chức triển khai lập Chương trình phát triển đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian./.

Vũ Đạo Huân-Văn phòng Sở Xây dựng

About