Skip to main content

Kiểm tra dự án Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập

Ngày 21/7/2023, Đoàn Kiểm tra số 02 do đồng chí Trương Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra dự án Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập. Tham gia Đoàn Kiểm tra còn có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện UBND huyện Đình Lập; đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường và các nhà thầu tham gia dự án.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án Trường PTDTNT THCS&THPT Đình Lập tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lâp do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư khởi công từ tháng 3/2023 với tổng mức đầu tư trên 3,3 tỷ đồng, với quy mô: cải tạo nhà ở nội trú học sinh, cao 01 tầng: diện tích xây dựng 112m2; cải tạo nhà ở nội trú học sinh, cao 02 tầng: diện tích xây dựng 153m2, diện tích sàn 306m2; xây mới nhà 03 phòng học, cao 03 tầng: diện tích xây dựng 106m2, diện tích sàn 322m2.

1

Hình ảnh công trình xây dựng nhà 03 phòng học

Đến nay, đã thi công xong 02 hạng mục công trình cải tạo nhà ở nội trú học sinh và thi công xong phần thô xây mới nhà 03 phòng học, cao 03 tầng, đang trong quá trình hoàn thiện. Tiến độ giải ngân, thanh, quyết toán đạt 70,64% kế hoạch vốn đã được bố trí. Tiến độ thi công đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết.

2

Hình ảnh hiện trường dự án

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trương Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Chủ đầu tư và các chủ thể tham gia dự án đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức  thi công công trình đảm bảo theo quy định. Đồng chí đề nghị:

3

- Đối với chủ đầu tư, các chủ thể tham gia dự án tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công dự án, đảm bảo công trình hoàn thành công trình theo hợp đồng đã ký kết. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn Kiểm tra và khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà các Thành viên Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra gồm: công tác thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, công tác vệ sinh môi trường, che chắn công trình trên công trường, xác định vị trí đổ thải, rà soát, bổ sung đầy đủ toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình của dự án, thực hiện công tác giải ngân, bố trí vốn để thực hiện dự án theo quy định.

- Đối với UBND huyện Đình Lập: tăng cường công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Đối với kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, Đoàn Kiểm tra tiếp thu và tổng hợp báo cáo kiến nghị UBND tỉnh theo quy định.

Nông Văn Duy - Thanh tra Sở Xây dựng.