Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NĐ SỐ 66/2013/NĐ-CP NGÀY 27/6/2013 VỀ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BÔ, CÔNG CHỨC, VC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG