Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CV SỐ 752/BXD-HĐXD NGÀY 23/4/2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG V/V HƯỚNG DẪN VỀ KHOẢN 4 ĐIỀU 4 THÔNG TƯ SỐ 13/2013/TT-BXD NGÀY 18/8/2013