Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Sở Xây dựng on 16 August 2017
Số hiệu văn bản
01/2011/TT-BTTTT
Ngày ban hành
29/04/2018
Ngày hiệu lực
19/06/2018
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Minh Hồng