Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 8 August 2018
Số hiệu văn bản
05/2018/TT-BXD
Ngày ban hành
29/06/2018
Ngày hiệu lực
29/06/2018
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Văn Sinh