Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Công văn Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
66/2014/QH13 25/11/2014 Tờ trình Luật số: 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản(Luật này được thông qua ngày 25/11/2014)
15/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
05/2018/TT-BXD 29/06/2018 Thông tư Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm Vật liệu xây dựng
08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Chỉ thị Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
01/2011/TT-BTTTT 29/04/2018 Thông tư Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước