Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Nguyễn Duy Đông

Điện thoại: 0205 3812360

Email: nddong@langson.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Chỉ đạo chung việc xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; Công tác phát triển ngành.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Chủ tài khoản đơn vị; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; Công tác tài chính, kế hoạch; Thi đua; Khen thưởng, kỷ luật; Công tác cải cách hành chính; Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác quốc phòng - an ninh. Công tác Pháp chế; Công tác dân vận; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do  UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Thành phố Lạng Sơn, huyện Chi Lăng, Hữu Lũng

2. Phó Giám đốc: Hà Minh Anh

Điện thoại: 0205 3812295

Email: anhhm@langson.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; Quản lý nhà ở; Quản lý công sở; Quản lý thị trường bất động sản; Hạ tầng kỹ thuật; Vật liệu xây dựng; Thẩm định các dự án và cấp giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Huyện Văn Lãng, Tràng Định

3. Phó Giám đốcTrương Trung Hiếu

Điện Thoại: 02053.3812.294

Email: tthieu@langson.gov.vn

Nhiệm vụ:

 - Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; Quản lý xây dựng và chất lượng công trình xây dựng; Thẩm định các dự án và cấp giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách; Kinh tế xây dựng; Giám định tư pháp; Giải phóng mặt bằng; Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: Phòng Quản lý xây dựng; Trung tâm Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn

 

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

1. Văn Phòng Sở

Chánh văn phòng: 

Điện Thoại: 02053.811.164

Email: ntnga-05@langson.gov.vn

Chánh văn phòng phụ trách: Nguyễn Thị Nga
Điện Thoại: 02053.812237

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Vĩnh

Điện thoại: 02053.812.689

Email: nvvinh-05@langson.gov.vn

Kế toán: Lê Tiến Dũng

Điện thoại: 02053.812.482

Email: ltdung-08@langson.gov.vn

Văn thư: 02053.812.237

2. Thanh tra Sở:

Chánh thanh tra: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại: 02053.810.596 

Email: ntson@langson.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Hoàng Thị Hồng Vân

Điện thoại: 02053.811.123

Email: hthvan@langson.gov.vn

3. Phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng: Triệu Hoàng Trung

Điện Thoại: 02053.810.390 

Email: thtrung@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Vy Doanh Thái

Điện thoại: 02053.812.689

Email: vdthai@langson.gov.vn 

4. Phòng Quy hoạch - kiến trúc và Phát triển đô thị

Trưởng phòng: Hoàng Văn Tuyên

Điện Thoại: 02053.815.988 

Email: hvtuyen@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Vi Thái Hoàn

Điện Thoại: 02053.858. 898.

Email: vthoan@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Hồ Việt Cường

Điện Thoại: 02053.815. 238.

Email: cuonghv@langson.gov.vn

5. Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng

Trưởng phòng: Hà Vũ Khôi

Điện thoại: 02053.816.336

Email: khoihv@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đồng Tuấn Huy

Điện Thoại: DĐ: 020538.12.689.

Email: huydt@langson.gov.vn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn

Giám đốc: Nông Quang Hiệu

Điện thoại: 02053.711.906.

Email: nqhieu@langson.gov.vn

Phó Giám đốc: Vy Minh Anh

Điện thoại: 0338.687.312

Email: vmanh@langson.gov.vn

P. Hành chính (Fax): 02053.711.191

Phó giám đốc: Hoàng Trung Kiên

Điện thoại: 02053.819.222

Email: htkien-07@langson.gov.vn

P. Hành chính (Fax): 0205 3 813 772