Skip to main content

Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Đợt 1)

Thực hiện quy định về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ngày 27/01/2024, Sở Xây dựng Lạng Sơn đã tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (đợt 1) cho 12 cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với 18 lĩnh vực hoạt động xây dựng.

12

Hình ảnh: các cá nhân tham dự thi sát hạch đợt 1 năm 2024 tại Phòng sát hạch- Sở Xây dựng Lạng Sơn ngày 27/01/2024

Người viết tin: Đào Hằng Nga- Phòng QLXD