Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

Ngày 14/07, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/ 2000; quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/ 2.000; Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp và các thành viên hội đồng thẩm định, UBND các huyện, xã, thị trấn có liên quan.