Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 14/01/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 2050

TS.KTS Hoàng Đạo Cương chủ trì Hội nghị

 

Các thành viên Hội đồng thẩm định gồm: PGS. TS Lê Thị Thu Hiền – Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS Phạm Mai Hùng – Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; PGS. TS Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Di sản văn hóa quốc gia; GS. TSKH Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; dại diện các Bộ, nghành trung ương;

Về phía tỉnh Lạng Sơn, thành phần đoàn gồm: Ông, Dương Xuân Huyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các Sở Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chi Lăng cùng tham dự Hội nghị thẩm định.

Hội nghị thẩm định đã thống nhất, bỏ phiếu thông qua nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 2050 với số phiếu đồng ý là 12/12 Phiếu của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định tại Hội nghị thẩm định là cơ sở để UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Phát triển đô thị