Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thực hiện Kế hoạch 16-KH/ĐUK, ngày 11/12/2020 của Đảng ủy khối CCQ tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 06/01/2021, tại Hội trường tầng 3, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.  

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở và toàn thể Đảng viên, các quần chúng ưu tú cảm tình đảng của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng bộ đã phổ biến, quán triệt Quán triệt đến toàn thể Hội nghị Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.