Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng

Submitted by Ban biên tập Sở Xây dựng on 20 January 2018

Lãnh đạo Sở:  

Giám đốc: Nguyễn Sỹ Tân

Điện thoại: 0205 3812360

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Đông
Điện Thoại: 0205 3812939
Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tuấn

Điện thoại: 0205 3812295

Phó Giám đốc: Trương Trung Hiếu

Điện Thoại: 02053.3812.294 – DĐ: 0913.308.215 

 
Phòng ban chuyên môn:

 

1. Văn Phòng Sở

Chánh văn phòng: Trần Thị Yến

Điện Thoại: 02053.811.164- DĐ: 0977.355.592

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Nga
Điện Thoại: 02053.811.164- DĐ: 039.747.0058

Kế toán: Lê Tiến Dũng

Điện thoại: 02053.812.482

Văn thư: 02053.812.237

2. Thanh tra Sở:

Chánh thanh tra: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại: 02053.810.596 – 0205 811123 - DĐ: 0913.342.504

Phó Chánh thanh tra: Hoàng Thị Hồng Vân

Điện thoại: 02053.811.123 - DĐ: 0948.300.101

3. Phòng Quản lý xây dựng

Phó Trưởng phòng: Triệu Hoàng Trung

Điện thoại: 02053.812.689 - DĐ 0984.634.632 

4. Phòng Quy hoạch - kiến trúc và Phát triển đô thị

Trưởng phòng: Hoàng Văn Tuyên

Điện Thoại: 02053.815.988 – DĐ: 0913.067.954 

Phó Trưởng phòng: Vi Thái Hoàn

Điện Thoại: 02053.815.988 – DĐ: 0353.899.990
5. Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng

Trưởng phòng: Trịnh Thị Thủy

Điện thoại: 02053.816.336 - 0913.616.698 

Phó Trưởng phòng: Hà Vũ Khôi

Điện Thoại: 02053.810.390 – DĐ: 0904.755.448