Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QĐ SỐ 10/2013/QĐ-UBND VỀ THẨM QUYỀN CẤP, ĐIỀU CHỈNH, GAI HẠN, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GPXD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN