Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÔNG TƯ SỐ 11/2012/TT-BXD VỀ HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG