Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp thẩm định một đô nhiệm vụ quy hoạch

Thông tin quy hoạch
Nội dung

Ngày 13/11/2020, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp thẩm định một số nội dung Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn các huyện Lộc Bình, Văn Quan, Hữu Lũng. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp và các thành viên Hội đồng thẩm định, UBND các huyện, thị trấn có liên quan.