Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu hành chính thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500