Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
120/TB-SXD 06-08-2020 Thông báo bổ sung hồ sơ thuê nhà ở xã hội đợt 1 và Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn đợt 2 năm 2020
98/TB-SXD 06-07-2020 Thông báo tổ chức sát hạch cấp CCHN HĐXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 2020
06/CBGVLXD-SXD 30-06-2020 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 6 năm 2020
94/TB-SXD 23-06-2020 Thông báo đường dây nóng của Sở Xây dựng
94/TB-SXD 23-06-2020 Thông báo đường dây nóng của Sở Xây dựng
93/TB-SXD 23-06-2020 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứng hành nghề hoạt động xây dựng năm 2020
87/TB-SXD 08-06-2020 Thông báo về việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng
05/CBGVLXD-SXD 29-05-2020 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 5 năm 2020
65/TB-SXD 06-05-2020 Thông báo Lịch kiểm tra CTNT công trình Biển pano và cổng chào khu di tích đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
66/TB-SXD 06-05-2020 Thông báo Lịch k.tra CTNT Công trình: Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng
04/CBGVLXD-SXD 28-04-2020 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 4 năm 2020
3/CBGVLXD-SXD 30-03-2020 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 3 năm 2020
28/TB-SXD 02-03-2020 Thông báo Về việc Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Đợt 02, năm 2020)
2/CBGVLXD-SXD 28-02-2020 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 02 năm 2020
20/TB-SXD 14-02-2020 Thông báo Về việc Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Đợt 01, năm 2020)
28/TB-SXD 03-02-2020 Thông báo Về việc Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Đợt 02, năm 2020)
01/CBGVLXD-SXD 31-01-2020 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 01 năm 2020
12/SXD-KT&VLXD 31-12-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 12 năm 2019
172/TB-SXD 18-12-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường mầm non xã Hữu Lân, Trường mầm non xã Mẫu Sơn, Trường mầm non xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình thuộc Dự án đầu tư xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu
173/TB-SXD 18-12-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Trường Mầm non xã Cường Lợi (điểm trường Đồng Khoang và Bản Chuộn), huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
171/TB-SXD 18-12-2019 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứng hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2019.
164/TB-SXD 05-12-2019 Thông báo thay đổi lịch kiểm tra tháng 12
165/TB-SXD 05-12-2019 Thông báo Phân công Lãnh đạo Sở
163/TB-SXD 03-12-2019 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường Mầm non xã Châu Sơn, huyện Đình Lập. Gói thầu số 06: Xây lắp công trình Trường Mầm non xã Châu Sơn, huyện Đình Lập.
162/TB-SXD 03-12-2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
159/TB-SXD 02-12-2019 Thông báo Lịch kiểm tra đoàn số 2, dự án: HTKT khu tái định cư và dân cư xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình (theo hình thức BT)
160/TB-SXD 02-12-2019 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứng hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2019.
161/TB-SXD 02-12-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Thi công xây dựng phòng học Trường PTDTBT TH Đồng Giáp, huyện Văn Quan (gói thầu xây lắp số 23) thuộc dự án Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đo
11/CBGVLXD-SXD 29-11-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 11 năm 2019
1394/SXD-VP 01-11-2019 Thông báo thay đổi địa chỉ Sở Xây dựng
142/TB-SXD 31-10-2019 Thông báo V/v hoãn cuộc họp xem xét chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tỷ lệ 1/2.000
10/CBGVLXD-SXD 31-10-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 10 năm 2019
133/TB-SXD 21-10-2019 Thông báo Về việc Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Đợt 7, năm 2019)
09/CBGVLXD-SXD 30-09-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 9 năm 2019
118/TB-SXD 23-09-2019 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứnghành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2019
115/TB-SXD 11-09-2019 Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp quy sản phẩm gạch bê tông của công ty TNHH sản xuất gạch không nung Lạng Sơn.
Số: 113/TB-SXD 09-09-2019 Thông báo công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng
111/TB-SXD 09-09-2019 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứnghành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019
08/CBGVLXD-SXD 29-08-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 8 năm 2019
101/TB-SXD 27-08-2019 Thông báo về việc tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh
99 /TB-ĐKT 21-08-2019 Thông báo Lich kiểm tra tháng 8 (lần 2)
97/TB-SXD 19-08-2019 Thông báo Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tiỉnh Lạng Sơn
96/TB-SXD 07-08-2019 Thông báo Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn
95/TB-SXD 06-08-2019 Thông báo ủy quyền điều hành hoạt động của Sở
91/TB-SXD 02-08-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu CT Khu tái định cư tập trung tại phường Tam Thanh thuộc công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
92/TB-ĐKT 02-08-2019 Thông báo Lich kiểm tra đoàn số 2 (tháng 8/2019)
89/TB-SXD 31-07-2019 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứnghành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019
88/TB-SXD 25-07-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trạm xử lý nước thải, thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
87/TB-SXD 25-07-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường mầm non xã Vân An, Trường tiểu học xã Vân An huyện Chi Lăng (kiên cố hoá)
07/CBGVLXD-SXD 21-07-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 7 năm 2019.
127/KH-UBND 19-07-2019 Kế hoạch Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035
86/TB-SXD 18-07-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu Công trình: Trạm Y tế xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
85/TB-SXD 18-07-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Trạm Y tế xã Song Giang, huyện Văn Quan
81/TB-SXD 17-07-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu Công trình: Trạm Y tế xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan
84/TB-SXD 17-07-2019 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Trường THCS thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
82/TB-SXD 17-07-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Trường Mầm non xã Tân Văn, huyện Bình Gia.
80/TB-SXD 17-07-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Trạm Y tế xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc
83/TB-SXD 17-07-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Trạm Y tế xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
79/TB-SXD 15-07-2019 Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 của Sở Xây dựng đến ngày 15/7/2019
06/CBGVLXD-SXD 28-06-2019 Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 6 năm 2019
71/TB-SXD 25-06-2019 Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng đợt 3 năm 2019
05/CBGVLXD-SXD 29-05-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 5 năm 2019.
60/TB-ĐKT 29-05-2019 Thông báo Thay đổi lịch đoàn kiểm tra số 2
04/CBGVLXD-SXD 26-04-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 4 năm 2019.
45/TB-SXD 18-04-2019 Thông báo Kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn
43/TB-SXD 12-04-2019 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD: Trường MN xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình
42/TB-SXD 11-04-2019 Thông báo Lịch trực trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019
03/CBGVLXD-SXD 29-03-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 03 năm 2019.
32/TB-SXD 22-03-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường Mầm non xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập
31/TB-SXD 20-03-2019 Thông báo v/v thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 21/GM-SXD ngày 18/3/2019 của Sở Xây dựng
29/TB-SXD 14-03-2019 Thông báo lịch kiểm tra nghiệm thu công trình: Trường mầm non xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia
28/TB - SXD 28-02-2019 Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Sở Xây dựng
02/CBGVLXD-SXD 27-02-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 02 năm 2019.
26 /TB-SXD 20-02-2019 V/v thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 13/GM-SXD ngày 19/02/2019 của Sở Xây dựng
25/TB-SXD 20-02-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD: Mở rộng, nâng cấp mặt đường và hè phố thị trấn Hữu Lũng
24/TB-SXD 18-02-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Quan.
23 /TB-SXD 18-02-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
21/TB-SXD 13-02-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Tu sửa cấp thiết di tích Nhà Cao phố Cũ
01/CBGVLXD-SXD 31-01-2019 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 01 năm 2019.
19/TB-SXD 21-01-2019 Thông báo hoãn thời gian họp theo Giấy mời số 05/GM-SXD
18/TB-SXD 18-01-2019 Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
16/TB-SXD 17-01-2019 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứnghành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2019
06/TB-SXD 10-01-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Xây dựng các hạng mục phụ trợ, sân vườn và nội thất Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn.
04/TB-SXD 07-01-2019 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Bổ sung điều chỉnh thiết kế một số hạng mục, công việc thuộc Dự án Xây dựng Phòng học, phòng chức năng Trường dân tộc nội trú huyện Cao Lộc
03/TB-SXD 07-01-2019 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứnghành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019
02 /TB-SXD 05-01-2019 Thông báo lịch KTNT công trình: Sửa chữa 02 chòi gác lửa rừng
184/TB-SXD 28-12-2018 Thông báo ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2019
12/CBGVLXD-SXD 28-12-2018 Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 12 năm 2018.
183/TB-SXD 26-12-2018 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD: Xây dựng nhà làm việc Trụ sở Sở Y tế (Nhà D)
181/TB-SXD 26-12-2018 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD: Trường mầm non I xã Bính Xá, huyện Đình Lập
182/TB-SXD 26-12-2018 Thông báo lịch kiểm tra nghiệm thu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hoà Bình, huyện Chi Lăng
179/TB-SXD 24-12-2018 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứnghành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018
178 /TB-SXD 21-12-2018 Thông báo Lịch kiểm tra dự án đầu tư xây dựng
176/TB-SXD 18-12-2018 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn.
11/CBGVLXD-SXD 30-11-2018 Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 11 năm 2018.
159/TB-SXD 26-11-2018 Thông báo V/v thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 97/GM-SXD ngày 23/11/2018 của Sở Xây dựng
151/TB-SXD 19-11-2018 Thông báo Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trường THCS xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc
149/TB-SXD 19-11-2018 Thông báo Lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2018
150/TB-SXD 19-11-2018 Thông báo Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng chung cư Khòn Lải
139 /TB-SXD 06-11-2018 TB Về việc đổi thời gian họp tại Giấy mời số 90/GM-SXD ngày 05/11/2018 của SXD