Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035

Thực hiện Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Để cung cấp các thông tin đến nhân dân, các tổ chức liên quan để giám sát và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Xây dựng Lạng Sơn đăng tải toàn văn Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035 và các tài liệu liên quan.(xem chi tiết tại đây)