Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
18-08-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 16-20/8/2021
23-07-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 19-23/7/2021
15-07-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 12-16/7/2021
07-07-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 05-9/7/2021
27-05-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 24-28/05/2021
20-05-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 17-21/05/2021
29-04-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 26-30/04/2021
22-04-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 19-23/04/2021
15-03-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 15-19/03/2021
12-03-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 08-12/03/2021
04-03-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 01-05/03/2021
23-02-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 22-26/02/2021
28-01-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 25-29/01/2021
21-01-2021 Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 18-22/01/2021
06-01-2021 Lịch công tác từ ngày 04-08/01/2021
28-12-2020 Lịch công tác từ ngày 28/12/2020-01/01/2021
02-12-2020 Lịch công tác từ ngày 30/11 đến 01-04/12/2020
18-11-2020 Lịch công tác từ ngày 16-20/11/2020
10-11-2020 Lịch công tác từ ngày 09-13/11/2020
03-11-2020 Lịch công tác từ ngày 02-06/11/2020
13-10-2020 Lịch công tác từ ngày 12-16/10/2020
06-10-2020 Lịch công tác từ ngày 05-09/10/2020
01-10-2020 Lịch công tác từ ngày 28-30/9 đến 01-02/10/2020
24-09-2020 Lịch công tác từ ngày 21-25/9/2020
16-09-2020 Lịch công tác từ ngày 14-18/9/2020
10-09-2020 Lịch công tác từ ngày 07-11/9/2020
03-09-2020 Lịch công tác từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 01-04/9/2020
27-08-2020 Lịch công tác từ ngày 24-28/8/2020
19-08-2020 Lịch công tác từ ngày 17-21/8/2020
13-08-2020 Lịch công tác từ ngày 10-14/8/2020
06-08-2020 Lịch công tác từ ngày 03-07/8/2020
29-07-2020 Lịch công tác từ ngày 27-31/7/2020
22-07-2020 Lịch công tác từ ngày 20-24/7/2020
15-07-2020 Lịch công tác từ ngày 13-17/7/2020
06-07-2020 Lịch họp Lãnh đạo Sở từ ngày 06-10 tháng 7 năm 2020
02-07-2020 Lịch họp Lãnh đạo Sở từ ngày 01-03 tháng 7 năm 2020
15-06-2020 Lịch công tác từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
08-06-2020 Lịch công tác từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020
25-05-2020 Lịch công tác từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020
04-05-2020 Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020
16-03-2020 Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến ngày 21/3/2020
24-02-2020 Lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020
09-02-2020 Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020
19-01-2020 Lịch công tác từ ngày 20/01/2020 đến ngày 23/01/2020
13-01-2020 Lịch công tác từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020
05-01-2020 Lịch công tác từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020
22-12-2019 Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Xây dựng
03-11-2019 Lịch công tác từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019
01-11-2019 Lịch công tác từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019